Coaching

'Het ene zoeken is altijd het andere vinden. De vogel zoeken om de roos te vinden, het niets zoeken om een mens te ontdekken.'  Roberto Juarroz

Soms weet je niet hoe je je in een bepaalde situatie moet gedragen, of je weet niet of je wel op de goede weg zit. Of je weet het wel maar het lukt niet.

Een coach kan helpen patronen te doorgronden, ander gedrag te ontwikkelen en andere wegen te bewandelen.

Hoe?

In een telefonisch intake-gesprek help ik je je leervraag concreet en helder te formuleren, onderzoeken we of het 'klikt' en stellen we doel en de tijdsduur vast.

Tijdens de coaching maak ik gebruik van actief luisteren, dat is luisteren, samenvatten, doorvragen en ruimte geven. Al naar gelang de vraag en behoefte gebruik ik rollenspellen, vaardigheidstraining, voice dialogue en schrijf- en dramamethodieken om je te helpen meer zicht te krijgen op wat je belemmert en nieuwe mogelijkheden te gaan zien.

Tussen de coachingssessies krijg je opdrachten om vaardigheden te oefenen, om te reflecteren, te schrijven of stil te staan. Ik vraag je altijd om, voorafgaand aan de volgende bijeenkomst, een kort verslag te maken waarin je je ontwikkeling beschrijft.

Tijdens en aan het slot van de coaching besteden we aandacht aan de transfer van het geleerde naar de werksituatie.

Waar?

  • In mijn praktijk in Niehove
  • Op je eigen werkplek